Meningsfulla samtal leder
till hållbar utveckling

Idag talas mycket om nödvändigheten av hållbar utveckling. För att nå dit måste vi värna om inte bara vår yttre miljö utan också vår inre.

Ekologi handlar alltså inte bara om sopor, vi behöver också skapa hållbara människor. Vägen dit går genom mänskliga möten och meningsfull dialog. Alla – individer, organisationer, företag – kan behöva hjälp för att komma ur krisen.

Vadstena Gestaltdialog erbjuder hjälp på vägen!

Aktuellt!

Vuxna barn på Val-bo utbildning
Från och med våren 2018 är Peter Blyme kursledare för Vuxna barn-veckor på Valbo behandlingscenter. Kursveckor våren 2022 är v.6 och v.22

Läs mer

AHA-programmet - alkoholprevention i bokform och på internet!
AHA-programmet finns både i bokform och som interbaserat självhjälpsprogram med videoföreläsningar, ljudfiler, texter och arbetsuppgifter.
Läs mer här!
Se hela AHA-programmets
första lektion och få en överblick över hela programmet

Logga in med
användarnamn: gäst
lösenord: aha
Läs artikeln om AHA-programmet i tidningen Omtanke nr 2 2014 här.
Bläddra till sidan 32.

Gestaltterapiutbildning på Val-bo utbildning
Peter Blyme, Vadstena Gestaltdialog är från och med hösten 2018 huvudlärare för gestaltutbildningen Val-bo utbildnings regi.
Läs mer
Medberoende - vuxna barn på Korpberget
Peter är kursledare för medberoendeveckor (vuxna barn-veckor) på Korpberget behandlingscenter. Kursveckor under våren 2022 är v.8 och samt v.19

Läs mer